Väärs-Laboor

Dr Neymar muess pagge
GIFTSPRITZI‘S WM-FLASH:

Ass d‘Brasiliaaner hänn miesse goo,
Macht insgehaim dr Neymar froo!
Dehaim khan är nämmlig in Rueh, ohni ai Goal z‘kassiere,
Sich witterhiin fir d‘Breakdance-WM yytrainiere!

verfasste Kommentare:

Diese Nachrichten werden verwaltet �ber 1atools.eu