Aggduells uss em Väärs-Laboor: Vive la France! / Doppelbürger / Dr Neymar muess pagge / Heja Sverige! / D‘ Schwoobe sinn dusse / alle Nachrichten anzeigen